Cultura + Educació un binomi multiplicador

"La vida a les ciutats serà millor si les polítiques i els programes en matèria d’educació i cultura van alhora". Llegeix l'article de Pep Berga, alcalde d'Olot, publicat al número 133 de la revista El Cartipàs.