CULTURA I EDUCACIÓ,
A OLOT, VAN DINS EL MATEIX SAC

A partir d’ara treballarem més junts que mai perquè és evident que la cultura i l’educació són dues cares d’una mateixa moneda i persegueixen un objectiu comú: augmentar el nostre nivell de felicitat a través del coneixement i de l’experiència emocional de l’art. Esdevenir persones més crítiques, més reflexives, més diverses, més solidàries, més empàtiques i més lliures contribueix a la plena realització personal. Si aquests són els valors que mouen la ciutadania, aconseguirem viure en una societat més justa, més equitativa, més solidària, més cohesionada, més inclusiva, més culta i més pacífica.

Ens acabem d’unir, mentresant pots seguir l’actualitat a Olot Cultura i a L’IME.

PER IMPULSAR I FOMENTAR
L’ACTIVITAT CULTURAL
EN EL SISTEMA EDUCATIU

PER IMPULSAR I FOMENTAR
L’ACTIVITAT CULTURAL
EN EL SISTEMA EDUCATIU

PER IMPREGNAR D’ART
I CULTURA L’EDUCACIÓ

PER TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ
PER MITJÀ DE LES ARTS I LES ARTS
PER MITJÀ DE LA PEDAGOGIA

PER TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ PER MITJÀ DE LES ARTS I LES ARTS PER MITJÀ DE LA PEDAGOGIA

PER DOTAR LA CULTURA
DE LA IRRENUNCIABLE
DIMENSIÓ EDUCATIVA

PER DOTAR LA CULTURA
DE LA IRRENUNCIABLE
DIMENSIÓ EDUCATIVA

PER ENRIQUIR LES ACTIVITATS
CULTURALS AMB PROCESSOS
EDUCATIUS FORMALS

PERQUÈ LES EMOCIONS
SÓN LA CLAU
DE L’APRENENTATGE